fbpx

ÁSZF

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre, nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, rendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.rndl.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.rndl.hu/aszf

 1. Szolgáltatók adatai:

RNDL Apps Kft.

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 2440 Százhalombatta, Szabadság u. 16.
Postázási cím: 2440 Százhalombatta, Szabadság u. 16.
Adószám: 13801595-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-109593
Email cím: support@rndl.hu
Telefonszám: +36203958292
Alapvető rendelkezések:

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2017. augusztus 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 5. A Felhasználó adatai
 6. Felhasználó jelszavának tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
 7. Felhasználó kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg Szolgáltató weboldalán. Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1. A megjelenített termékek (rendelhető ételek, italok) online és telefonon is megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített ár forintban értendő és tartalmazza a törvényben előírt áfát.
 2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, vásárlásuknak lehetséges menetét.
 3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

 1. Amennyiben Felhasználó már regisztrált, a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra.
 2. Felhasználó kiválasztja a megjelenített éttlapról, a felsorolt ételek közül a számára megfelelőt.
 3. A felhasználó a megvásárolni kívánt ételt/ételeket kiválasztja.
 4. Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

Online fizetés OTP SZÉP kártyával:

 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, elirányítjuk az adott bank weboldalára, ahol ki tudja fizetni a megrendelt ételeket.
 • OTP SZÉP kártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése után Önt a ORP Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet OTP SZÉP kártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a OTP Bank fizetési szerverén a kártya számát, kártyabirtokos jelszavát, továbbá a kártya lejárati dátumát és ellenőrző számát megadják.
  A OTP Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a OTP Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Készpénzes fizetés:

 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, lehetősége van a rendelés végösszegét a futároknak készpénzzel kifizetni.

Bankkártyás fizetés:

 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, elirányítjuk az OTP Bank weboldalára, ahol ki tudja fizetni a megrendelt ételeket.
 • Felhasználó megadja a számlázási és szállítási adatait, amennyiben ezt a korábbi regisztráció alkalmával még nem tette meg.
 • Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”folytatás” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.
 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt a „mégsem” gombra kattintva tudja korrigálni a bevitt adatokat, mellyel megszakítja a fizetési folyamatot.
 • A „mégsem” gomb megnyomása után Felhasználó ismét ellenőrizheti a megvásárolni kívánt jegyek darabszámát. Az „eltávolítás” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „Kosár frissítése” gombra kattint Felhasználó.
 • Amennyiben Felhasználó az ellenőrzés után megfelelőnek találja a kosárban lévő jegyek darabszámát, a „Fizetés” gombbal tudja elküldeni rendelését.
 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 12 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 • A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik, melynek eredményeképpen Szolgáltató elektronikus üzenetben a Felhasználó e-mail címére küldi meg a visszaigazoló emailt a rendelésről.
 • Amennyiben készpénzes fizetést választott, lehetősége van személyesen, az ételszállító futár megérkezéskor kiegyenlíteni a rendelés végösszegét készpénzben.
 • A rendelés érvényét veszti, ha Felhasználó nem veszi át az ételt a utár megérkezésekor.

Elállás joga

 1. A fogyasztó és szolgáltató között kötött szerződésekről szóló, 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1)d) bekezdése alapján a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg.
 2. A Kormányrendelet hatályos szövege  itt  érhető el.
 3. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Vegyes Rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

 1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 3. Szolgáltató az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Szerzői jogok

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a trofeakiszallitas.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 2. Miután a trofeakiszallitas.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a trofeakiszallitas.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. Az rndl.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással és az idézés szabályait szem előtt tartva lehet.
 4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 5. Tilos továbbá a rndl.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a trofeakiszallitas.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 6. Az RNDL Apps név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Adatvédelem

 1. A megadott személyes adatokat a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Adatkezelési tájékoztatónk elérhető az alábbi linken: http://www.rndl.hu/adatvedelem 

 

MIT JELENT A BARION™?A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVALA bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.INGYENESNincs havi díj. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes.A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

BARION ALKALMAZÁSA Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

ELSŐ A BIZTONSÁGA Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁNwww.barion.com

Budapest,2020. május 4.